สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะคณิตพื้นฐานของประถมเรื่อง จำนวน เรขาคณิต แบบรูป สถิติ การวัด ฯลฯ พื้นฐาน ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1 (PDF)

เทอม 1

จำนวน (ชุด 1, ชุด 2)

การดำเนินการจำนวน (ชุด 1, ชุด 2)

เรขาคณิต

เทอม 2

จำนวน

การดำเนินการของจำนวน (ชุด 1, ชุด 2)

แบบรูป

สถิติ

การวัด (ชุด 1, ชุด 2)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

Advertisements