รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.2 (PDF)

  • by
สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.2
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น สิ่งมีชีวิต วัฏจักรชีวิต แสง ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.2 (PDF)

สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

การเจริญเติบโตของพืช

วัฏจักรชีวิตของพืชดอก

แสงและการมองเห็น (ชุด 1, ชุด 2)

รู้จักกับดิน

สมบัติของวัสดุ

การทำวัตถุโดยใช้สมบัติของวัตถุ

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

Advertisements