ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.2 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้คณิตศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยเป็นความรู้ต่างแต่พื้นฐานเริ่มต้นจนถึงสูง เช่น จำนวนจริง พหุนาม ทฤษฏีพีทาโกรัส สถิติ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น📐

Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.2

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง (ชุด 1, ชุด 2)

ปริซึมและทรงกระบอก

การแปลงทางเรขาคณิต

สมบัติของเลขยกกำลัง

พหุนาม

สถิติ

ความเท่ากันทุกประการ

เส้นขนาน

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต

การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

Advertisements