ใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.3 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ดนตรีไทยและสากลและนาฏศิลป์ ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย การสร้างสรรค์งานแสดง ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น🎹

Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.3 (PDF)

นาฏศิลป์

  1. นาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์
  2. ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย
  3. การสร้างสรรค์งานแสดง
  4. สรรค์สร้างการแสดงนาฏศิลป์

ดนตรี

  1. วิวัฒนาการและอิทธิพลของดนตรี
  2. ลักษณะเด่นของดนตรี
  3. องค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น
  4. ดนตรีบูรณาการ

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

Advertisements