แบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.1 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.1 โดยในแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์พื้นฐานสำหรับเด็กนักเรียน ในเรื่องชาติไทยรวมถึงภูมิภาคอาเซียน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น ช่วยเสริมสร้างให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์และความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

Advertisements

ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.1

ชุด 1 ใส่ใจ ใฝ่รู้ สู่สัญลักษ์ไทย

ชุด 2 แสดงความเคารพต่อสัญลักษ์สำคัญของชาติไทย

ชุด 3 วัฒนธรรมในชุมชน

ชุด 4 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

ชุด 5 ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 1, 2

ชุด 6 ช่วงเวลาใน 1 วัน

ชุด 7 สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเซียน 1, 2

ชุด 8 สมาชิกในกลุ่มอาเซียน 1, 2

ชุด 9 ธรรมเนียมปฏิบัติ 1, 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

Advertisements