ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.2 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยในหลักสูตร ป.2 ให้เด็กได้ทบทวนจากบทเรียนหลักไปในตัว เช่น โรงเรียน อ่าน เขียน วาจา นิทาน ฯลฯ ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

Advertisements

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.2 (PDF)

ภาคเรียนที่ 1

ฉันรักโรงเรียน

อ่าน เขียน เรียนภาษา

วาจานั้นสำคัญนัก

กล่อมลูกด้วยรัก

รู้จักอาขยาน

เครื่องหมายวรรคตอน

ท้ายบท

ภาคเรียนที่ 2

สร้างสรรค์งานเขียน

คำคม คำขวัญ ความกตัญญู

รื่นรมย์จินตนาการ(ประเพณีไทย)

อ่านคล่อง ท้องถิ่น (การอนุรักษ์การละเล่นเด็กไทย)

ปริศนาคำไทย (คุณธรรมที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)

ดอกสร้อยแสนรัก (ความขยันหมั่นเพียร)

วรรณกรรมสร้างสรรค์

นิทานพาเพลิน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกหัดแบบเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ป.2 เทอม 1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ป.2 เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

Advertisements