รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.5 (PDF)

  • by
ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.5
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.5 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านสุขพละศึกษาต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเรียนรู้ความรู้เดิมให้ลึกซึ้งมากขึ้น เช่น ระบบในร่างกาย การปฏิบัติเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ฯลฯ เป็นต้น และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.5

ระบบในร่างกาย

การปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศ

แก้ปัญหาในครอบครัวและรอบข้าง

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

โรคที่พบในชีวิตประจำวัน

ยา

สารเสพติด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขพละศึกษา ป.5 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

Advertisements