แบบฝึกหัด

ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.6

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.6 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.6 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมถึงเพื่อนบ้าน ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ทั้งหมดตามหลักสูตรประถม เช่น ประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อนบ้าน อาเซียน ฯลฯ และความรู้ตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.6 แกนหลักประวัติศาสตร์ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ อาเซียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป.6 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับนักเรียน) เทอม 1, เทอม 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2 **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.6

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.6 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.6 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านสังคมศึกษาต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเรียนรู้ความรู้เดิมที่ได้เรียนมาทั้งหมดจากประถม เช่น เรื่องสังคมสมัยไหม สังคมไทย ฯลฯ เป็นต้น และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.6 แบบฝึกหัดแกนหลักสังคมศึกษา ป.6 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและวัฒณธรรม ป.6 แบบรูปเล่ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับนักเรียน) เทอม 1, เทอม 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2 **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านทักษะอาชีพของนักเรียน ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้ตามหัวข้อในการเรียนที่เรียนมาทั้งหมดต่อยอดจากความรู้เดิม เช่น เรื่องช่าง เกษตรกรรม ฯลฯ และความรู้ตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 ครอบครัวอุ่นจิต ช่างคิดช่างซ่อม เกษตรกรรมคู่บ้าน สานฝันให้เป็นจริง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.6 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับนักเรียน) เทอม 1 (การงานอาชีพ, ศิลปะ), เทอม 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1 (การงานอาชีพ, ศิลปะ), เทอม 2 **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.6

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.6 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.6 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านสุขพละศึกษาต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยสิ่งที่ได้เรียนมารวมถึงเน้นเรื่องเพศ ความสัมพันธ์ โรคต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.6 ระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ การสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย สารเสพติด ภัยธรรมชาติ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขพละศึกษา ป.5 แบบรูปเล่ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2 **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.6

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.6 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.6 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้วิทยาศตร์ชั้นประถมทุกหัวข้อที่ได้เรียนมาและได้เรียนรู้เรื่องใหม่ เช่น วงจรไฟฟ้า กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.6 ร่างกายมนุษย์ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารในชีวิตประจำวัน การแยกสาร การจำแนกสารในชีวิตประจำวัน ชุด 1, ชุด 2 การเปลี่ยนแปลงของสาร วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาตร์และอวกาศ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.6 แบบรูปเล่ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับนักเรียน) เทอม 1, เทอม 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2 **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาไทยต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเรียนรู้ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาภาษาไทยชั้นประถม เช่น เรื่องภาษาเพื่อการสื่อสาร วรรณกรรม การเขียน ฯลฯ เป็นต้น และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6 ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร วรรณกรรมคำสอน สร้างสรรค์งานเขียน สำนวน คำขวัญ คำคม อ่านจับใจความ ย่อตามคิด มุ่งลิขิตคิดเหตุผล อ่านคิดเขียนเรียนนำใช้ สัญลักษณ์ แผนผัง แผนภูมิ แผนที่ วจีนั้นสำคัญนัก เรียนรู้คำประพันธ์ ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน ภาษาไทยภาษาถิ่น ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ป.6 แบบรูปเล่ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับนักเรียน) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1 (ชุด 1, ชุด 2), เทอม …

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6 (PDF) Read More »

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.6

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.6 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.6 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเรียนรู้ความรู้เดิมตั้งแต่ประถมชั้นปี 1 ถึง 6 ครบตามหลักสูตรประถม และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.6 Me & My Family School Life Healty Living Around Me Recreation & Free Time Festivals and Celebrations ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 แบบรูปเล่ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับนักเรียน) เทอม 1, เทอม 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2 รวมเล่มแบบฝึกหัด **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้คณิตศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยเป็นคณิตพื้นฐานทั้งหมดของประถมความรู้ต่างแต่พื้นฐานเริ่มต้นจนถึงสูง และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 1 แกนหลักคณิตศาสตร์ชุด 1 แกนหลักคณิตศาสตร์ชุด 2 แกนหลักคณิตศาสตร์ชุด 3 แกนหลักคณิตศาสตร์ชุด 4 เทอม 2 แกนหลักคณิตศาสตร์ชุด 1 แกนหลักคณิตศาสตร์ชุด 2 แกนหลักคณิตศาสตร์ชุด 3 แกนหลักคณิตศาสตร์ชุด 4 แกนหลักคณิตศาสตร์ชุด 5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6 แบบรูปเล่ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับนักเรียน) เทอม 1, เทอม 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2 **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

ใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.5

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.5 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.5 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของนักเรียนต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้เหตุผล ตรรกะ การเขียนโปรแกรมพื้นฐานแบบต่างๆ และตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.5 การค้นหาข้อมูล การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การแก้ปัญหา การรวบรวมข้อมูล การสร้างทางเลือก การนำเสนอข้อมูล การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ป.5 แบบรูปเล่ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(นักเรียน) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.5

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.5 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.5 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมถึงเพื่อนบ้าน ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้ตามหัวข้อในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติสมัยก่อนในหลายยุค เรื่องเพื่อนบ้านต่างๆ ฯลฯ และความรู้ตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.5 แกนหลักประวัติศาสตร์ชุด 1 ถิ่นไทยวิไลศิลป์ อาเซียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป.5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับนักเรียน) เทอม 1, เทอม 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2 **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com