รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้คณิตศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยเป็นความรู้ต่างแต่พื้นฐานเริ่มต้นจนถึงสูง เช่น พื้นผิวและปริมาตร กราฟ สมการเชิงเส้น อสมการ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.3

พื้นที่ผิวและปริมาตร

กราฟ

ระบบสมการเชิงเส้น

โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น

รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน

อสมการ

ความน่าจะเป็น

สถิติ

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com