รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.3
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ศิลปะและทัศนศิลป์ระดับมัธยม ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น อาชีพในงานศิลปะ วิวัฒนาการทางศิลปะ นิทรรศการทางทัศนศิลป์ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.3 (PDF)

อาชีพในงานทัศนศิลป์และการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์

วิวัฒนาการทางศิลปะ

นิทรรศการทางทัศนศิลป์

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com