รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.1

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เช่น จำนวนเต็ม ทศนิยมและเศษส่วน เลขยกกำลัง สมการ ฯลฯ และทบทวนความรู้เก่าๆ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.1 (PDF)

จำนวนเต็ม (ชุด 1, ชุด 2)

ทศนิยมและเศษส่วน (ชุด 1, ชุด 2)

เลขยกกำลัง (ชุด 1, ชุด 2)

เรขาคณิต (ชุด 1, ชุด 2)

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ชุด 1, ชุด 2)

อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ (ชุด 1, ชุด 2)

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น (ชุด 1, ชุด 2)

สถิติ (ชุด 1, ชุด 2)

**สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชุดนี้ สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com