รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ม.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ม.2
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ม.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสาระสนเทศ ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น เทคโนโลยีกับมนุษย์ในปัจจุบัน นักออกแบบระบบ วิศวกรน้อย ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ม.2 (PDF)

เทคโนโลยีกับมนุษย์ (การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี, พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร, การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์, การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน)

นักออกแบบระบบ (องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์, การออกแบบอัลกอริทึม, ไพธอนเบื้องต้น, การทำซ้ำและตัดสินใจ, การคิดเชิงคำนวณ, ไมโครบิท, ออกแบบระบบด้วย Tinkercad, การใช้งาน LDR และเซอร์โวมอเตอร์ใน Tinkercad, Ultrasonic และTemp ใน Tinkercad)

วิศวกรน้อย (สารสนเทศกับการแก้ปัญหา, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ออกแบบชิ้นงาน, การสร้างทดสอบและประเมินชิ้นงาน)

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com