รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.2
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ศิลปะและทัศนศิลป์ระดับมัธยม ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น ศิลปะการวิจารณ์ สร้างสรรค์ภาพตัวละคร งานโฆษณา ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.2 (PDF)

ศิลปะการวิจารณ์

สร้างสรรค์ภาพตัวละคร

ทัศนศิลป์งานโฆษณา

ศิลปะวัฒนธรรมไทย

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com