รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.5 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.5
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.5 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาสากล เช่น สิ่งรอบตัว ชีวิตในโลกเรียน สุขภาพ เวลาว่าง ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.5 (PDF)

Me & My Family All About Me (ชุด 1, ชุด 2)

School Life (ชุด 1, ชุด 2)

Healthy Living (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3)

Recreation & Freetime (ชุด 1, ชุด 2)

Around Me (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3)

Festivals & Celebrations (ชุด 1, ชุด 2)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com