รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.6 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.6
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.6 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเรียนรู้ความรู้เดิมตั้งแต่ประถมชั้นปี 1 ถึง 6 ครบตามหลักสูตรประถม และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.6

Me & My Family

School Life

Healty Living

Around Me

Recreation & Free Time

Festivals and Celebrations

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับนักเรียน) เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

รวมเล่มแบบฝึกหัด

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com