รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาสากลต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยเป็นภาษาอังกฤษพื้นฐานทั้งหมดของมัธยมต้น ตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นจนถึงสูงในหัวข้อต่างๆ เช่น ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ชีวิต ประเทศ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.3

เทอม 1

 1. My Interests
 2. Leisure and Entertainment
 3. Shopping
 4. Traveling
 5. Local Products (OTOP)
 6. Stay fit
 7. Celebrations
 8. Science and technology for life

เทอม 2

 1. Life Experience
 2. Solar System
 3. Heroes
 4. Media Outlets
 5. The World in Your Hands
 6. ASEAN Countries

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com