รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.4 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.4

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.4 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสุขพละศึกษา เช่น พัฒนาการของมนุษย์ ระบบในร่างกาย อาหารการกิน สุขภาพ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.4 (PDF)

พัฒนาการของมนุษย์

ระบบกล้ามเนื้อกระดูก และข้อ

ระบบย่อยอาหาร

ระบบขับถ่าย

การถ่ายทอดพันธุกรรม

เพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว

อาหารการกินที่ดี

สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ

หลักการใช้ยาและการปฐมพยาบาล

เสริมสมรรถนะร่างกาย

โทษของสิ่งเสพติด

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com