รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.3
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้ตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ชาติไทย ประเพณีโบราณ ฯลฯ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.3

แกนหลักประวัติศาสตร์ชุด 1

แกนหลักประวัติศาสตร์ชุด 2

แกนหลักประวัติศาสตร์ชุด 3

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป.3

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com