รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้การงานพื้นฐานจากความรู้เดิมตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ เช่น ช่าง เกษตรน่ารู้ ฯลฯ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.3

ใบงานชุด 1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1 (ชุด 1, ชุด 2), เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1 (ชุด 1, ชุด 2), เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com