รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.4 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.4
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.4 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้อดีตของชาติ เพื่อนบ้านในอาเซียน ฯลฯ และตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.4

เจาะเวลาหาอดีตชาติไทย

เพื่อนบ้านของเรา

ลักษณะทางกายภาพของกลุ่มอาเซียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป.4

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com