รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.4 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.4
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.4 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของนักเรียนต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้เหตุผล ตรรกะ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฯลฯ และตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.4

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

การรวบรวมข้อมูล

การค้นหาข้อมูล

การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา

การนำเสนอข้อมูล

การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com