รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.2
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ภูมิภาคเอเชีย ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.2

การรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์

อาณาจักรอยุธยา

พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้

พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก

พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com