รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น บ้านและสวน การเลี้ยงสัตว์ เรียนรู้งานอาชีพ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.2

บ้านและสวน

การจัดการผลผลิต

การเลี้ยงสัตว์

เรียนรู้ สู่งานอาชีพ

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com