รวมสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.4 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.4
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.4 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เช่น งานครัว ช่างซ่อม เกษตรคู่บ้าน รายรับรายจ่าย ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.4 (PDF)

มารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

เสื้อผ้าของฉัน

สารพันงานครัว

ช่างคิดซ่อมแซม (ชุด 1, ชุด 2)

เกษตรกรรมคู่บ้าน

สานฝันให้เป็นจริง (ชุด 1, ชุด 2)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com