รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.4 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.4

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.4 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน เช่น ยุคสมัยในอดีต ถิ่นของไทย อาณาจักรสุโขทัย และเพื่อนบ้าน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.4 (PDF)

เจาะเวลาหาอดีต

ความเป็นมาของท้องถิ่นไทย

พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ (ชุด 1, ชุด 2)

ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน

อาณาจักรสุโขทัย

เพื่อนบ้านของเรา (ชุด 1, ชุด 2)

ลักษณะทางกายภาพของกลุ่มอาเซียน (ชุด 1, ชุด 2)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com