รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น การดำรงชีวิต ธุรกิจ อาชีพ สารสนเทศ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.3

เก่งคิด เก่งทำ เก่งงาน เพื่อการดำรงชีวิต

ธุรกิจเพื่อชีวิต

เปิดโลกอาชีพ

รอบรู้การออกแบบและเทคโนโลยี

สร้างสรรค์ผลงานด้วย MSWlogo

การนำเสนองานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์จากจินตนาการ

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com