รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.3
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ดนตรีไทยและสากลและนาฏศิลป์ ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย การสร้างสรรค์งานแสดง ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.3 (PDF)

นาฏศิลป์

  1. นาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์
  2. ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย
  3. การสร้างสรรค์งานแสดง
  4. สรรค์สร้างการแสดงนาฏศิลป์

ดนตรี

  1. วิวัฒนาการและอิทธิพลของดนตรี
  2. ลักษณะเด่นของดนตรี
  3. องค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น
  4. ดนตรีบูรณาการ

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com