รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้คณิตศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มบวกลบเลขคูณหาญ 6 หลัก เศษส่วน ทศนิยม และตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4

จำนวนนับ และการบวก ลบ คูณ หาร

การวัด

เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม

เรขาคณิตสองมิติ

สมการและแบบรูป

สถิติและความน่าจะเป็น

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com