รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.4 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.4
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.4 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มจำแนกสิ่งมีชีวิตที่ลึกยิ่งขึ้น มีเรื่องแรงวัตถุสสาร และเริ่มต้นรู้จักกับระบบสุริยะ และตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.4

การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว

ส่วนต่างๆ ของพืช

แรง

วัตถุและสสาร, ระบบสุริยะและปรากฏการณ์ดาราศาสตร์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.4 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com