รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะวิทย์พื้นฐานของประถมเรื่อง สิ่งมีชีวิตรอบตัว วัสดุ เสียง ท้องฟ้า ฯลฯ พื้นฐาน ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 (PDF)

ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว (ชุด 1, ชุด 2)

วัสดุในชีวิตประจำวัน

เสียงในชีวิตประจำวัน

ท้องฟ้าของเรา

ลักษณะของหิน

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com