รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานของประถม เรื่องพื้นฐานของภาษาสากล เช่น การพูดในชีวิตประจำวัน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 (PDF)

แกนหลักภาษาอังกฤษ (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3, ชุด 4)

Food & Drinks

Around Me

My Free Time

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com