รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.2
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น สิ่งมีชีวิต วัฏจักรชีวิต แสง ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.2 (PDF)

สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

การเจริญเติบโตของพืช

วัฏจักรชีวิตของพืชดอก

แสงและการมองเห็น (ชุด 1, ชุด 2)

รู้จักกับดิน

สมบัติของวัสดุ

การทำวัตถุโดยใช้สมบัติของวัตถุ

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com