รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.2

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่น จำนวนนับ การหาผลบวก ลบ คูณ หาร เรขาคณิต ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.2 (PDF)

จำนวนนับ (ชุด 1, ชุด 2)

การหาผลบวก

การหาผลลบ

ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ (ชุด 1, ชุด 2)

รูปแบบเรขาคณิต (ชุด 1, ชุด 2)

แบบรูปของจำนวน

เวลาและนาฬิกา (ชุด 1, ชุด 2)

กลุ่มของสิ่งต่างๆ ที่แต่ละกลุ่มเท่ากัน

เรียนรู้การคูณ (ชุด 1, ชุด 2)

เรียนรู้การหาร (ชุด 1, ชุด 2)

การบวก ลบ คูณ หาร ระคน

เรียนรู้เกี่ยวกับความยาว ความสูง

เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยน้ำหนัก (ชุด 1, ชุด 2)

แผนภูมิรูปภาพ

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com