รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.5 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.5

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.5 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เช่น สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ลักษณะทางพันธุกรรม ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.5 (PDF)

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (ชุด 1, ชุด 2)

การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต (พันธุกรรมมนุษย์, พันธุกรรมสัตว์, พันธุกรรมพืช)

สารในชีวิตประจำวัน (การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ, การเปลี่ยนแปลงทางเคมี, การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้)

รู้จักน้ำและการเปลี่ยนแปลงของน้ำ (น้ำบนโลก, ปรากฏการณ์ของน้ำ)

เสียงรอบตัว (ชุด 1, ชุด 2)

แรงและแรงลัพท์

ดวงดาว และการขึ้นและตกของดาว

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com