รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1

รวมใบงานรวมแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 ช่วยฝึกเด็กๆ ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่เรียนมา เช่น สิ่งรอบตัว สิ่งมีชีวิต สัตว์ต่างๆ ฯลฯ ตัวแบบฝึกหัดมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีรูปประกอบช่วยเสริมสร้างทักษะ ความคิด และกระตุ้นให้ตัวเด็กอยากจะทำแบบฝึกหัด

ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1

สิ่งรอบตัวเรา

สิ่งมีชีวิต

พืชบก-พืชน้ำ

สัตว์บก-สัตว์น้ำ

จำแนกสัตว์

จำแนกสัตว์ท้องถิ่นโดยนักเรียนกำหนดเอง

จำแนกพืชในท้องถิ่นโดยนักเรียนกำหนดเอง

สำรวจสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น

จัดกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิต

แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์รวม

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com