รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 สอนให้เด็กเริ่มต้นเข้าใจกับภาษาไทยเพื่อปูพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบทั้งขาวดำและสี ช่วยเสริมสร้างให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์และความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 (PDF)

เทอม 1

 1. โรงเรียนของเรา
 2. อ่านเขียนเรียนภาษาไทย
 3. วาจานั้นสำคัญนัก
 4. กล่อมลูกด้วยรัก
 5. รู้จักอาขยาน
 6. สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความหมาย
 7. เครื่องหมายวรรคตอน
 8. คำคล้องจองร้อยกรองไทย

เทอม 2

 1. สร้างสรรค์งานเขียน
 2. คำคม(ความกตัญญู)
 3. รื่นรมย์จินตนาการ (ประเพณีไทย)
 4. อ่านคล่องท้องถิ่น(การอนุรักษ์การละเล่นเด็กไทย)
 5. ปริศนาภาษาไทย(คุณธรรมที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)
 6. ดอกสร้อยแสนรัก(ความขยันหมั่นเพียร)
 7. วรรณกรรมสร้างสรรค์(ใฝ่รู้ใฝ่เรียน)
 8. นิทานพาเพลิน(ความไม่ประมาท)

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com