รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรมต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มเรียนรู้จักสังคมสมัยใหม่ มารยาทในสังคม ฯลฯ และตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.3

แกนหลักสังคมศึกษาและวัฒนธรรมชุด 1

แกนหลักสังคมศึกษาและวัฒนธรรมชุด 2

แกนหลักสังคมศึกษาและวัฒนธรรมชุด 3

แกนหลักสังคมศึกษาและวัฒนธรรมชุด 4

แกนหลักสังคมศึกษาและวัฒนธรรมชุด 5

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ป.3 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com