รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาไทยต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มเรียนรู้เรื่องภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น เช่น การใช้ภาษา คำคม นิทานสอนใจ ฯลฯ แบบฝึกหัดตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.3 (PDF)

แกนหลักภาษาไทยชุด 1

แกนหลักภาษาไทยชุด 2

แกนหลักภาษาไทยชุด 3

แกนหลักภาษาไทยชุด 4

แกนหลักภาษาไทยชุด 5

แกนหลักภาษาไทยชุด 6

แกนหลักภาษาไทยชุด 7

แกนหลักภาษาไทยชุด 8

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ป.3 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1 (ชุด 1, ชุด 2), เทอม 2 (ชุด 1, ชุด 2)

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com