รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.2
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรมต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น พุทธศาสนา กฏหมาย ภูมิประเทศ เศรษฐกิจ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.2

เทอม 1

 1. พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน
 2. พุทธประวัติ
 3. พระไตรปิฎก
 4. การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิต
 5. กฏหมาย
 6. การบริหารราชการในปัจจุบัน

เทอม 2

 1. ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
 2. ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา
 3. การผลิตสินค้าและบริการ
 4. ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
 5. รู้จักการออมและการลงทุน

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com