รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.2
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาไทย เช่น อ่านเขียน การเขียน อาขยาน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.2 (PDF)

ฉันรักโรงเรียน

อ่าน เขียน เรียนภาษา

วาจานั้นสำคัญนัก

กล่อมลูกด้วยรัก

รู้จักอาขยาน

สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ

เครื่องหมายวรรคตอน

คำคล้องจอง ร้อยกรองไทย

แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย

สร้างสรรค์งานเขียน

คำขวัญ คำคม (ความกตัญญู)

รื่นรมย์จินตนาการ (ประเพณีไทย)

อ่านคล่อง ท้องถิ่น (การอนุรักษ์การละเล่นเด็กไทย)

ปริศนาคำไทย (คุณธรรมที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)

ดอกสร้อยแสนรัก (ความขยันหมั่นเพียร)

วรรณกรรมสร้างสรรค์

นิทานพาเพลิน

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com