รวมสื่อการเรียนการสอนศิลปะ ป.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนศิลปะ ป.1
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนศิลปะ ป.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เบื้องต้นวิชาศิลปะ เช่น การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ วาดเส้นอย่างง่าย วาดภาพง่ายๆ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนศิลปะ ป.1 (PDF)

การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ

เรียนรู้เรื่องเส้น

ลากเส้นเป็นภาพ

วาดภาพอย่างสร้างสรรค์

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com