รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.1
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เบื้องต้นวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ เช่น สีสันเสียง ภาษาท่าในนาฏศิลป์ โน้ตดนตรี ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.1 (PDF)

สีสันเส้นเสียง

เสียงดนตรีแสนไพเราะ

ภาษาท่าในนาฏศิลป์

เพลงในชีวิตประจำวัน

โน้ตดนตรี

ร้องเต้นประกอบเพลง

การละเล่นเด็กไทย

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com