รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.2
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้งานซอร์ฟแวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต การเขียนโปรแกรม ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.2 (PDF)

การใช้งานซอฟต์แวร์ (เทอม 1, เทอม 2 [ชุด 1 / ชุด 2])

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การแก้ปัญหา

การเขียนโปรแกรม

การตรวจหาข้อผิดพลาด

การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com