รวมสื่อการเรียนการสอนศิลปะ ป.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนศิลปะ ป.2
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนศิลปะ ป.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ เช่น เรียนรู้วัสดุในการวาด ฝึกวาดภาพอย่างสร้างสรรค์ วาดภาพถ่ายทอดเรื่องราว ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนศิลปะ ป.2 (PDF)

เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ

ฝึกวาดภาพอย่างสร้างสรรค์

รูปร่างรูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วาดภาพถ่ายทอดเรื่องราว

การสร้างภาพปะติด

ตุ๊กตาชาววัง

โมมายกระดาษ

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com