รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.2
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้านในอาเซียน เช่น เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมในบ้านและรอบบ้าน กษัตย์ไทย ภูมิปัญญา ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.2 (PDF)

วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง

ย้อนรอยอดีต

ประเพณีและวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาไทย

ใส่ใจใฝ่รู้สู่สัญลักษณ์ไทย

กษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษไทย

เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com