รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.2

รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีและนาฏศิลป์ เช่น เสียงดนตรี จังหวะ และนาฏศิลป์เบื้องต้น ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.2 (PDF)

เรียนรู้นาฏศิลป์

เสียงดนตรีและดนตรีพื้นบ้าน

เพลงในชีวิตประจำวัน

เสียงดนตรีทำนองเสนาะ

จังหวะดนตรี

บทเพลงสร้างสรรค์

การละเล่นพื้นบ้านไทย

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com