รวมสื่อการเรียนการสอนศิลปะ ป.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนศิลปะ ป.3
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนศิลปะ ป.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาศิลปะ-ทัศนศิลป์ เช่น ทัศนศิลป์ เส้น รูปทรง ศิลปะในชุมชน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนศิลปะ ป.3 (PDF)

เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์

เส้นกับจินตนาการ

รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศิลปะที่พบในชุมชน

วาดภาพอย่างสร้างสรรค์

สีสันเส้นสี

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com