รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.3
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาดนตรีนาฏศิลป์ เช่น สีสันเส้นเสียง ร้องรำทำเพลง เสียงดนตรี ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.3 (PDF)

สีสันเส้นเสียง

สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว

ร้องรำทำเพลง

เสียงดนตรี

ภาษาท่าในนาฏศิลป์

เพลงพื้นบ้าน

ดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้านและการอนุรักษ์

ดนตรีในชีวิตประจำวัน

การละเล่นพื้นบ้านและรำวง

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com