รวมสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.3

รวมสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาการงานอาชีพ เช่น เกษตรน่ารู้ ช่าง งานประดิษฐ์ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.3 (PDF)

บ้านเราน่าอยู่

แต่งกายอย่างไรให้น่าดู

เกษตรน่ารู้

ข้อมูลน่ารู้

การเลือกใช้สิ่งของในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

ช่างตัวน้อย

รู้จักงานประดิษฐ์ กระบวนการทำงานประดิษฐ์

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com