รวมสื่อการเรียนการสอนศิลปะ ม.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนศิลปะ ม.1
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนศิลปะ ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาศิลปะ-ทัศนศิลป์ เช่น ทัศนธาตุ ทัศนียภาพ สร้างสรรค์งาน 3 มิติ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น????️

รวมสื่อการเรียนการสอนศิลปะ ม.1 (PDF)

ทัศนธาตุและองค์ประกอบของศิลป์

ทัศนียภาพ

การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์ และงานกราฟิก

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 3 มิติ

เรียนรู้การประเมินงานทัศนศิลป์

สืบสานงานทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com